MENU
EUR
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dámsky a Pánsky svet, 25.10. - 26.10.2019, Refinery Gallery v Bratislave

TOMBOLA

Vyvrcholením podujatia bude žrebovanie tomboly o hodnotné ceny.  Do tomboly sa môže bezplatne zaregistrovať každý držiteľ platnej vstupenky na vyznačenom stanovisku hneď pri vstupe do areálu podujatia. Žrebovanie sa uskutoční v druhý deň výstavy - v sobotu 26.10.2019.

PROGRAM

Zoznam cien bude priebežne zverejňovaný v nasledujúcich mesiacoch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Content © 2019 V pyžame